วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559

ก๊อป ( EXXXXXXXXXXTH ) แล้ว
คลิก (http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/)
หรือ (http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx)
แล้ว คลิกวางในกรอบป้อนหมายเลขสิ่งของ คลิกยอมรับ เพื่อดูเส้นทางการขนส่ง
**บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด 0-2360-7788220
2016/10/21   EQ856694353TH   อภิมุข  จ.ปราจีนบุรี
2016/10/21   EQ856694340TH   พนมไพร  จ.ฉะเชิงเทรา
2016/10/20   ER050904370TH   สุรินทร์  จ.อยุธยา
2016/10/19   EQ900902835TH   กฤตพรต  กทม.
2016/10/19   EQ900902821TH   บรรพต  จ.ลพบุรี
2016/10/18   ER050865282TH   ศรันพร  กทม.
2016/10/18   EQ900908722TH   นพดล จ.เชียงราย
2016/10/16   EQ900878994TH   อาทิตย์   จ.ราชบุรี
2016/10/15   ER050860855TH   สันทัด  จ.ร้อยเอ็ด
2016/10/15   ER050860841TH   บัวลอย จ.สมุทรสาคร
2016/10/15   ER050860838TH   นราพงษ์  จ.สุราษฎร์ธานี
2016/10/15   ER050860824TH   สมศักดิ์  จ.ขอนแก่น
2016/10/15   ER050860815TH   สุรพงษ์  จ.พิจิตร
2016/10/13   ER050812418TH   สุรศักดิ์  จ.ขอนแก่น
2016/10/12   EQ900860300TH   จำรัส  จ.เชียงราย
2016/10/12   EQ900860295TH   ประกิจ  จ.ลำพูน
2016/10/11   ER050808577TH   จีรศักดิ์  จ.สกลนคร
2016/10/11   ER050808563TH   อริสรา  จ.ปทุมธานี
2016/10/11   ER050808550TH   พิชิต   จ.อุบลราชธานี
2016/10/11   EQ900854967TH   สันชัย  จ.ฉะเชิงเทรา
2016/10/07   ER028925195TH   สุรพันธ์ุ    กทม.
2016/10/07   ER028925187TH   เกษม  จ.กำแพงเพชร
2016/10/05   EQ900821235TH   เจตจรินทร์   จ.สมุทรปราการ
2016/10/04   EQ939757590TH   ไพศาล จ.จันทบุรี
2016/10/04   ER050761092TH   จิฬฐติกาล  จ.กำแพงเพชร
2016/10/04   ER050761089TH   กิตติพงษ์ จ.นครสวรรค์
2016/10/03   EQ900816986TH   คถพันธ์   จ.สกลนคร
2016/10/03   EQ900816972TH   ชนธิป จ.นครราชสีมา
2016/10/03   EQ900816969TH   พีระ  จ.บุรีรัมย์
2016/10/03   EQ900816955TH   สุรศักดิ์   จ.กาฬสินธ์
2016/10/03   EQ900816941TH   อังกูร  จ.กำแพงเพชร
2016/10/03   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย    เจษฎา  กทม.
2016/10/01   ER050725311TH   จิฬฐติกาล  จ.กำแพงเพชร
2016/09/30   ER050715075TH   ราวุธ  จ.ชัยภูมิ
2016/09/30   ER050715067TH   สามารถ จ.ชลบุรี
2016/09/30   ER050715053TH   จิตติมา จ.ตรัง
2016/09/29   ER050701006TH   อำนาจ  จ.ปทุมธานี
2016/09/28   ER050672300TH   ณัฐพงษ์  จ.พัทลุง
2016/09/28   ER050672295TH   เจริญ  จ.ตาก
2016/09/28   ER050672287TH   ชลชนก   จ.ชุมพร
2016/09/27   ER050670136TH   พีระพงศ์  จ.ประจวบคีรีขันธ์
2016/09/27   EQ724137617TH   วิมล  จ. พระนครศรีอยุธยา
2016/09/26   ER050644272TH   อุเทน  จ.ชลบุรี
2016/09/26   ER050644269TH   ลิขสิทธิ์  จ.บุรีรัมย์
2016/09/26   ER050644255TH   สมศักดิ์  จ.นครศรีธรรมราช
2016/09/26   ER050644241TH   ณัฐวัฒน์   จ.ระยอง
2016/09/23   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย    สลัก  จ.อุบลราชธานี
2016/09/23   EP979165913TH   วรรณิภา  จ.สุราษฎร์ธานี
2016/09/22   EP979184210TH   กษิดิศ   จ.ปทุมธานี
2016/09/22   EP979184206TH   สมศักดิ์ จ.พิจิตร
2016/09/22   EP979182987TH   มามุ   จ.ปัตตานี
2016/09/21   EP979181862TH   ประสาร  จ.ปราจีนบุรี
2016/09/20   EP979151018TH   ธัญญพัทธ์  จ.ระยอง
2016/09/20   EP979151004TH   สุวัฒน์   จ.มุกดาหาร
2016/09/20   EP979150998TH   วิวัฒน์   จ.กระบี่
2016/09/17   EP979146021TH   จำลอง  จ.ระยอง
2016/09/16   EP979145255TH   ประเสริฐ  จ.นครนายก
2016/09/16   EP979145247TH   สยาม  จ.สระบุรี
2016/09/16   EP979145216TH   ประสาร  จ.ปราจีนบุรี
2016/09/16   EP979145202TH   กัมพล  จ.สุรินทร์
2016/09/15   EP979121563TH   บุศรินทร์   จ.พะเยา
2016/09/15   EP979121550TH   สายัณย์   กทม.
2016/09/14   EP979109956TH   เจริญ  จ.ชลบุรี
2016/09/13   EP979081087TH   ถาวร  จ.ราชบุรี
2016/09/13   EP979081073TH   อ๊อค   จ.เชียงใหม่
2016/09/12   EP979051862TH   สมนึก   กทม.
2016/09/12   EP979082771TH   เจตจรินทร์  จ. สมุทรปราการ
2016/09/12   EP979051859TH   ธนทัต  จ.ปราจีนบุรี
2016/09/11   EQ856777282TH  กิตติศักดิ์  จ.นครราชสีมา
2016/09/11   EQ856777279TH  สุทธิพงษ์  จ.บุรีรัมย์
2016/09/11   EQ856777265TH  ชูศักดิ์  จ.กาญจนบุรี
2016/09/11   EQ856777251TH  เชน กทม.
2016/09/11   EQ856777248TH  ทองคำ   กทม.
2016/09/08   EP979055952TH  บัณฑิต   กทม.
2016/09/08   EP979055949TH  ชูเกียรติ  จ.พระนครศรีอยุธยา
2016/09/08   EQ724104344TH  ธเนศ  จ.เชียงราย
2016/09/08   EQ724104335TH  เกียรติชัย จ.เลย
2016/09/08   EQ856774431TH  ธนพัฒน์  จ.ราชบุรี
2016/09/08   EQ814124815TH  นบพนธ์   กทม.
2016/09/07   EP979037755TH  บุญหลาย  กทม.
2016/09/07   EP979037741TH  ประเสริฐ  จ.นครนายก
2016/09/07   EP979043384TH  สุธิ  จ.บุรีรัมย์
2016/09/06   EQ775071225TH
2016/09/06   EP979042605TH  เสกสรร  จ.เพชรบูรณฺ์
2016/09/06   EP979042596TH  ประวิท  จ.ร้อยเอ็ด
2016/09/06   EP979033651TH  โอภาส  จ.พังงา
2016/09/06   EP979033648TH  ดวงกมล  จ.มุกดาหาร
2016/09/05   EP979039985TH  ฉลาด  จ.สตูล
2016/09/05   EP979039977TH  ธวัฒชัย  จ.ลำปาง
2016/09/02   EP979023433TH  ถาวร  จ.ราชบุรี
2016/09/02   EP979023420TH  สนง.นายมนัสภาคย์ภูมิ    จ.สมุทรสาคร
2016/09/01   EP715766680TH  บรรพต จ.ลพบุรี
2016/09/01   EP715766676TH  เจตรินทร์  จ.สมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ก๊อป ( EXXXXXXXXXXTH ) แล้ว
คลิก (http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/)
หรือ (http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx)
แล้ว คลิกวางในกรอบป้อนหมายเลขสิ่งของ คลิกยอมรับ เพื่อดูเส้นทางการขนส่ง
**บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด 0-2360-7788
2016/08/31   EP715764074TH   สุธา  จ.ขอนแก่น
2016/08/31   EP715764065TH   มนัสวี  จ.จันทบุรี
2016/08/30   EP978983425TH   หลวงเวช  จ.นราธิวาส
2016/08/30   EP978983417TH   ธนพัฒน์  จ.ราชบุรี
2016/08/27   EP978960243TH   อนุนุสรณ์   จ. ราชบุรี
2016/08/27   EP978960230TH   วรรณา  จ. อ่างทอง
2016/08/26   EP715775647TH   บ.ธรรศภณโลหะกิจ จก.
2016/08/25   EP715749000TH   วรวิทย์  จ.สกลนคร
2016/08/25   EP715748995TH   กฤษณะ  จ.นนทบุรี
2016/08/25   EP715748981TH   ณรงค์เดช  จ.นนทบุรี
2016/08/25   EP715748978TH   ภัทร  กทม.
2016/08/23   EP715753916TH   วิษณุ  จ.นครราชสีมา
2016/08/23   EP715753902TH   ภาสกร  จ.สมุทรปราการ
2016/08/22   EP715726513TH   ภาณี  จ.เชียงใหม่
2016/08/22   EP715726500TH   สมนึก  จ.นครสวรรค์
2016/08/22   บ.  นิ่มเอ็กซ์เพรส   พิศิษฐ์   จ.เชียงใหม่
2016/08/20   EP715724384TH   ภัทราวดี   จ.ชลบุรี
2016/08/19   EP715700723TH   พระคลี  จ.ระยอง
2016/08/19   EP715700710TH   รังสรรค์  จ.สุโขทัย
2016/08/19   EP715700706TH   นิธิธร  จ.ชัยนาท
2016/08/18   EP715706726TH   ศรัณพร  กทม.
2016/08/17   EP715679800TH   ประสม  กทม.
2016/08/17   EP715679795TH   ณัฐวุฒิ  จ.เชียงใหม่
2016/08/16   EP715676511TH   จิรพงศ์ ร้อยเอ็ด
2016/08/15   EQ723882577TH  วรพงษ์  กทม.
2016/08/15   EQ723882532TH   อนุศักดิ์   กทม.
2016/08/15   EQ723882546TH   สรายุท  จ.ชลบุรี
2016/08/15   EQ723882550TH   แชมป์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
2016/08/15   EQ723883382TH   ศราวุธ  จ.นครพนม
2016/08/15   EQ311098043TH   ศุภรัตน์   ปากช่อง
2016/08/12   EQ724022177TH   บุศรินทร์  จ.พะเยา
2016/08/11   EP715602712TH    ณัฐพงศ์  จ.พัทลุง
2016/08/09   บ.  นิ่มเอ็กซ์เพรส    สมชาย  จ.ลำปาง
2016/08/08   EQ510191161TH   อ.พรชัย จ.มหาสารคาม
2016/08/07   EQ856707321TH   นิยต    กทม.
2016/08/04   EQ510192944TH   ดวงเด่น  จ.อุบลราชธานี
2016/08/04   EQ510102515TH   หลวงเวช  จ.นราธิวาส
2016/08/04   EQ510100965TH   อรรคกร   จ.มุกดาหาร
2016/08/03   EQ510100302TH   วิมล  พระนครศรีอยุธยา
2016/08/03   EQ510100316TH   ดวงเด่น  น้ำยืน
2016/08/03   EQ315987447TH   เลิศฤทธิ์ ตลิ่งชัน
2016/08/02   EQ510120718TH   ชัยพรรษ  จ.สิงห์บุรี
2016/08/02   EQ510120704TH   ประวิทย์   จ.สุโขทัย
2016/08/01   EQ510107380TH   วัชระพล  จ.ระยอง
2016/07/29   EQ510047099TH   อ.สามารถ จ.หนองบัวลำภู
2016/07/29   EQ510047085TH   สิทธิพล  จ. นครปฐม
2016/07/29   EQ510047071TH   สิทธิพร จ.เพชรบุรี
2016/07/25   EQ510054639TH   ร้านช่างหน่ึง จ.สุราษฎร์ธานี
2016/07/25   EQ510054625TH   บัณฑิตย์  จ.อำนาจเจริญ
2016/07/25   EQ510054611TH    อาทิตย์  จ.อุบลราชธานี
2016/07/25   EQ510054608TH   อรรคกร  จ.มุกดาหาร
2016/07/23   EQ510016600TH   กิตติ  จ.สงขลา
2016/07/22   EQ510005876TH   ธีรยุทธ   จ.นนทบุรี
2016/07/17   EQ723946175TH   PONGSIRI   กทม.
2016/07/17   EQ723946167TH   ธนิตย์  จัตุรัส
2016/07/15   RK371497207TH  สืบพงษ์  จ.นครราชสีมา
2016/07/15   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย   ซูบี(ร้านเครื่องกรองน้ำ) จ.ชลบุรี
2016/07/14   บ. นิ่มเอ็กซ์เพรส     นฤมล จ.เชียงใหม่
2016/07/13   EQ509639514TH   อุทัยวรรณ   กทม.
2016/07/13   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย    นฤมล เชียงใหม่  
2016/07/13   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย    ซูบี ชลบุรี
2016/07/12   EQ509766328TH   ปัญญา  จ.สุราษฎร์ธานี
2016/07/12   EQ509766314TH   รตท.สานนท์  จ.กาญจนบุรี
2016/07/10   EQ237933417TH   อาทร  จ.หนองคาย
2016/07/10   EQ237932819TH   อุทัยวรรณ   กทม.
2016/07/09   EQ723816555TH   นิติธร   จ.ชัยนาท
2016/07/09   EQ723816547TH   พารินี  จ.ตรัง
2016/07/08   EQ509751677TH   ลือชา   จ.ชัยนาท
2016/07/07   EQ509750036TH   เอเซีย  จ.ปราจีนบุรี
2016/07/06   EQ509740008TH   นพ.เธียรไชย  จ.เชียงใหม่
2016/07/04   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย    พ.ต.ต. กรพิทักษ์   จ.กำแพงเพชร

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รายงานการจัดส่ง 2016/2

ก๊อป ( EXXXXXXXXXXTH ) แล้ว
คลิก (http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/)
หรือ (http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx)
แล้ว คลิกวางในกรอบป้อนหมายเลขสิ่งของ คลิกยอมรับ เพื่อดูเส้นทางการขนส่ง
**บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด 0-2360-7788
2016/07/01   EQ510107380TH   วัชระพล  จ.ระยอง
2016/07/29   EQ510047099TH   อ.สามารถ จ.หนองบัวลำภู
2016/07/29   EQ510047085TH   สิทธิพล  จ. นครปฐม
2016/07/29   EQ510047071TH   สิทธิพร จ.เพชรบุรี
2016/07/25   EQ510054639TH   ร้านช่างหน่ึง จ.สุราษฎร์ธานี
2016/07/25   EQ510054625TH   บัณฑิตย์  จ.อำนาจเจริญ
2016/07/25   EQ510054611TH    อาทิตย์  จ.อุบลราชธานี
2016/07/25   EQ510054608TH   อรรคกร  จ.มุกดาหาร
2016/07/23   EQ510016600TH   กิตติ  จ.สงขลา
2016/07/22   EQ510005876TH   ธีรยุทธ   จ.นนทบุรี
2016/07/17   EQ723946175TH   PONGSIRI   กทม.
2016/07/17   EQ723946167TH   ธนิตย์  จัตุรัส
2016/07/15   RK371497207TH  สืบพงษ์  จ.นครราชสีมา
2016/07/15   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย   ซูบี(ร้านเครื่องกรองน้ำ) จ.ชลบุรี
2016/07/14   บ. นิ่มเอ็กซ์เพรส     นฤมล จ.เชียงใหม่
2016/07/13   EQ509639514TH   อุทัยวรรณ   กทม.
2016/07/13   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย    นฤมล เชียงใหม่  
2016/07/13   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย    ซูบี ชลบุรี
2016/07/12   EQ509766328TH   ปัญญา  จ.สุราษฎร์ธานี
2016/07/12   EQ509766314TH   รตท.สานนท์  จ.กาญจนบุรี
2016/07/10   EQ237933417TH   อาทร  จ.หนองคาย
2016/07/10   EQ237932819TH   อุทัยวรรณ   กทม.
2016/07/09   EQ723816555TH   นิติธร   จ.ชัยนาท
2016/07/09   EQ723816547TH   พารินี  จ.ตรัง
2016/07/08   EQ509751677TH   ลือชา   จ.ชัยนาท
2016/07/07   EQ509750036TH   เอเซีย  จ.ปราจีนบุรี
2016/07/06   EQ509740008TH   นพ.เธียรไชย  จ.เชียงใหม่
2016/07/04   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย    พ.ต.ต. กรพิทักษ์   จ.กำแพงเพชร

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

รายงานการจัดส่ง 2516

ก๊อป ( EXXXXXXXXXXTH ) แล้ว
คลิก (http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/)
หรือ (http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx)
แล้ว คลิกวางในกรอบป้อนหมายเลขสิ่งของ คลิกยอมรับ เพื่อดูเส้นทางการขนส่ง
**บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด 0-2360-7788
2016/06/30   EQ237990224TH   อนุสรณ์  จ.ระยอง
2016/06/30   EQ237990215TH   ประกิจ   จ.ลำพูน
2016/06/29   EQ509541863TH   กฤชนันท์    กทม.
2016/06/28   EQ509540995TH   มิว เอ พี สวิท   กทม.
2016/06/28   EQ509540987TH   ปรีชา  จ.นครราชสีมา
2016/06/27   EQ509552702TH   ธันวา  จ.บึงกาฬ
2016/06/26   EQ723863860TH   สงวน  กทม.
2016/06/25   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย    กิตติ  จ.สงขลา
2016/06/23   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย    วรรณา  จ.อ่างทอง
2016/06/23   EQ509509338TH   บัณฑิต  จ.บึงกาฬ
2016/06/22   EQ509508567TH   ประกิจ  จ.ลำพูน
2016/06/19   EQ237976804TH   ณัฐฐาอร  จ.ชัยภูมิ
2016/06/19   EQ237976797TH   ใหม่   จ.ปทุมธานี
2016/06/18   รถตู้ไปตราด            ช่างถุน   เกาะกง
2016/06/17   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย    สุรชัย กทม.
2016/06/17   EQ509452386TH   ภาณุ จ.ชลบุรี
2016/06/17   EQ509452372TH   สายฝน จ.เชียงใหม่
2016/06/16   EQ509449427TH   อลงกรณ์   จ.อุตรดิตถ์
2016/06/15   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย    จักรินทร์   กทม.
2016/06/08   EP715569353TH    ศิริพงษ์  จ.ลำปาง
2016/06/08   EP715569340TH    ธนธัช  จ.ระยอง
2016/06/08   EP715569336TH    สมชาย   จ.ลำปาง
2016/06/07   EP715428041TH    วัชราพร  กทม.
2016/06/06   EP715496982TH    ดำรงศักดิ์   กทม.
2016/06/06   EP715489638TH    ธนธัช   จ.ระยอง
2016/06/05   EQ221316615TH   บุญมา จ.ชัยภูมิ
2016/06/04   EP717559622TH    บุญชู   กทม.
2016/06/04   EP715459619TH    จักรพันธุ์  จ.นครราชสี
2016/06/03   EQ221351997TH   ไข่มุก  จ.สมุทรปราการ
2016/06/02   EQ221384774TH   วรรณิภา  จ.สุราษฎร์ธานี
2016/06/02   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย    สลัก จ.อุบลราชธานี
2016/06/01   EP715426978TH    เดชา จ.ราชบุรี
2016/05/27   EP715522719TH    ปัทมา  จ.สกลนคร
2016/05/27   EP715522705TH    สุริยะทิพย์   จ.นครราชสีมา
2016/05/27   EP715522696TH    ทรงฤทธิ์  จ.กาฬสินธุ์
2016/05/26   EP715512022TH    ใส   จ.เลย
2016/05/26   EP715512019TH    ศิริพงษ์  จ.ลำปาง
2016/05/24   EP715400525TH    mos  กทม.
2016/05/23   EP715385519TH    พิสัณห์  จ.นครปฐม
2016/05/23   EP715314282TH    ณัฐพิสิฐ  จ.สิงห์บุรี
2016/05/22   EQ221199525TH   ธานนท์  กทม.
2016/05/22   EQ221199517TH   จิตติมา จ.ตรัง
2016/05/21   EP715362359TH   นพพร จ.เชียงใหม่
2016/05/21   EP715362362TH   จิตติมา จ.ตรัง
2016/05/21   EP715362345TH   จิตติมา จ.ตรัง
2016/05/19   EP715360891TH   อนุพงษ์ จ.ระยอง
2016/05/19   EP715360888TH   สมหมาย จ.พิษณุโลก
2016/05/19   EP715360874TH   พงษ์สันต์   จ.ชลบุรี
2016/05/18   EP715326762TH   วิโรจน์รัตน์  จ.สิงห์บุรี
2016/05/18   EP715326759TH   ร้านเจริญสอนสุข  จ.ภูเก็ต
2016/05/17   EP715293551TH   คณิต  จ.ลำปาง
2016/05/17   EP715293548TH   นราธิป จ.สมุทรปราการ
2016/05/16   EP715302219TH   วงศ์วริศ  บางเลน
2016/05/15   EQ221180935TH   โอภาส  จ.ชลบุรี
2016/05/15   EQ221180921TH   สรวุฒิ  จ.ชัยภูมิ
2016/05/15   EQ221180918TH   นราธิป จ.สมุทรปราการ
2016/05/15   EQ221180904TH   พรเจริญ  จ.ชลบุรี
2016/05/14   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย    มลฤดี  จ.เชียงราย
2016/05/13   EP715234947TH    นราเศรษฐ์  กทม.
2016/05/12   EP715257165TH    ธานนท์  กทม.
2016/05/12   EP715257157TH    จิรัฎฐ์  จ.นนทบุรี
2016/05/11   EP715247061TH    มธุรส  จ.สกลนคร
2016/05/10   EP715236205TH    ณรงค์  จ.ฉะเชิงเทรา
2016/05/08   EQ221120199TH    ธนวรรธ จ.ชุมพร
2016/05/08   EQ221119598TH    พงษ์สิทธิ์  กทม.
2016/05/08   EQ221120185TH    รุ่งสุริยา  จ.กำแพงเพชร
2016/05/08   EQ221120171TH    สยาม   จ.สงขลา
2016/05/04   EP498952525TH    ธรนินทร์  จ.นครพนม
2016/05/04   EP498952517TH    จสอ.สิริโชติ จ.ปัตตานี
2016/05/02   EQ221094803TH    ณัฎฐวี  จ.นนทบุรี
2016/05/01   EQ221148342TH    หิรัญกุล  จ.สุราษฎร์ธานี
2016/05/01   EQ221148356TH    พนม  จ.ปทุุมธานี
2016/04/30   EP498894496TH     ธนรรธ จ.ชุมพร
2016/04/30   EP498894482TH     พนม  จ.ปทุมธานี
2016/04/29   EP648214151TH     วรพงศ์  จ.สุราฎร์ธานี
2016/04/28   EP498887447TH     สมชาย จ.ลำปาง
2016/04/28   EP498887433TH     เสรี จ.เชียงราย
2016/04/28   EP498886279TH     ร้านพนมยานยนต์  จ.นครราชสีมา
2016/04/27   EP498882011TH     ปราโมทย์  จ.สระแก้ว
2016/04/27   EP498882008TH     พิพัฒน์ จ.สุรินทร์
2016/04/27   EP498881991TH     พระอธิการบุญเชิด   จ.นครราชสีมา
2016/04/27   EP498881988TH     นราธิป จ.สมุทรปราการ
2016/04/27   EP498881974TH     นราธิป  จ.สมุทรปราการ
2016/04/26   EP498869823TH     พนม   จ.ปทุมธานี
2016/04/25   EP498856762TH     ไพเลื่อน  จ.มุกดาหาร
2016/04/25   EP498856759TH     นราธิป  จ.พังงา
2016/04/25   EP498856745TH     ไพชยันต์ จ.ชัยภูมิ
2016/04/25   EP498856731TH     ไพชยันต์  จ.ชัยภุมิ
2016/04/25   EP498856728TH      ชัยรัตน์ จ.เชียงใหม่
2016/04/24   EQ221086427TH     วิศรุต  จ.เชียงราย
2016/04/23   EQ221008186TH     ชัยรัตน์  จ.เชียงใหม่
2016/04/23   EQ221008172TH     ชาติชาย  กทม.
2016/04/23   EQ221008169TH     หิรัญกุล   จ.สุราษฎร์ธานี
2016/04/22   EP498834926TH     ด.ต.สุรินทร์   จ.สระบุรี
2016/04/22   EP498834912TH     ฐิติพงศ์   จ.ปทุมธานี
2016/04/21   EP498811205TH     อดิศร   กทม.
2016/04/21   EP498832810TH     อภิวัฒน์   กทม.
2016/04/20   EP498809095TH     ธีรวุติ  จ.อุดรธานี
2016/04/18   EP498744528TH     แสงรุ่งการเกษตร   พังโคน
2016/04/18   EP498744514TH     แสงรุ่งการเกษตร  พังโคน
2016/04/18   EP498744505TH     ชุติวัต   จ.ประจวบคีรีขันธุ์
2016/04/18   EP498753578TH     ลูกไก่   จ.ปัตตานี
2016/04/18   EP498753581TH     มนัส  จ.สุโขทัย
2016/04/12   EP498724713TH     ชัยรัตน์ จ.เชียงใหม่
2016/04/12   EP498724700TH     ร้านนับตังค์ จ.กาฬสินธุ์
2016/04/11   EP498755429TH     ธัญวรัตน์   จ.เชียงราย
2016/04/11   EP498755415TH     นราธิป   จ.สมุทรปราการ
2016/04/11   EP498755401TH     นราธิป  จ.สมุทรปราการ
2016/04/11   EP498752484TH     สุรชัย จ.พิจิตร
2016/04/11   EP498752475TH     หจก.คมกริชมอเตอร์  จ.ร้อยเอ็ด
2016/04/10   EP506985704TH     กฤษฎิ์กมล  จ.นครราชสีมา
2016/04/10   EP506985695TH     นราธิป จ.พังงา
2016/04/10   EP506985681TH     ผดุงฉัตร  จ.พะเยา
2016/04/09   EP498741892TH     เฉลิมชัย   จ.ชลบุรี
2016/04/09   EP498741929TH     รัตนโชติ   จ.สงขลา
2016/04/08   EP498739426TH     ธัญพรหสรณ์   จ.หนองคาย
2016/04/08   EP498728406TH     ณรงค์  จ.อุบลราชธานี
2016/04/08   EP498728383TH     ร้านนับตังค์  จ.กาฬสินธุ์
2016/04/08   EP498728397TH     ร้านซาวด์เซ็นเตอร์   จ.ตรัง
2016/04/08   EP498728370TH     ร้านซาวด์เซ็นเตอร์  จ.ตรัง
2016/04/08   EP498728366TH     ธนกร  จ.ปทุมธานี
2016/04/07   EP498712675TH     มนตรี      จ.ลำปาง
2016/04/07   EP498693389TH     ศิริพงศ์   จ.ลำปาง
2016/04/07   EP498693375TH     นราธิป จ.สมุทรปราการ
2016/04/07   EP498693361TH     วิเชียร      สวี  จ.ชุมพร
2016/04/07   EP498693358TH      สุนันท์  จ.ระยอง
2016/04/06   EQ092436925TH     วีระศักดิ์   อ่อนนุช กทม.
2016/04/03   EQ092449172TH     เฉลิมชัย  ขลุง
2016/04/03   EQ092485461TH     เฉลิมชัย   ขลุง
2016/04/03   EQ092485458TH     ชริฎา  จ.ตรัง
2016/04/02   EP498665269TH      ร้านซาวด์เซ็นเตอร์ จ.ตรัง
2016/04/01   EP498651945TH      บ.กิจสยามเทรดดิ้ง   จ.สมุทรปราการ
2016/03/31   EQ092485458TH     ชริฎา  ชัยภูมิ
2016/03/31   EQ092485461TH     เฉลิมชัย
2016/03/31   EQ092449172TH     เฉลิมชัย 
2016/03/31   EP498630300TH      มนันยา   หลักสี่
2016/03/31   EP498630295TH      เผ็ช   เกาะสมุย
2016/30/30   EP498648901TH      มนัสชัย  สงขลา
2016/03/29   EP498644900TH      สมชาย   จ.ลำปาง
2016/03/28   EP498634346TH      ณัฐกาญจน์   จ.กาญจนบุรี
2016/03/28   EP498634332TH      อดิศร  กทม.
2016/03/28   EP498634329TH      อมรพล  กทม.
2016/03/28   EP498634315TH      จสอ. สิริโชติ   จ.ปัตตานี
2016/03/28   EP498634301TH      สุทธกาญจน์  จ.ร้อยเอ็ด
2016/03/26   EP498616988TH      รัฐญา   จ.นนทบุรี
2016/03/25   EP498577502TH      จักรกฤษณ์   จ.บุรีรัมย์
2016/03/25   EP498577493TH      จำปา    จ.เชียงใหม่
2016/03/25   EP498577480TH      ครรชิต   จ.พังงา
2016/03/24   บ. พัสดุภัรฑ์ไทย       ชรัฎา จ.ชัยภูมิ
2016/03/24   EP092426211TH      จ.ส.อ.สิทธิศักดิ์  จ.ประจวบคีรีขันธ์
2016/03/23   EP498595996TH      สมชาย   จ.ลำปาง
2016/03/22   EP498559092TH      อัสรี    นราธิวาส
2016/03/21   EP498566765TH      วงศ์ศีล   กทม.
2016/03/21   EP498565827TH      พุฒิพงศ์  จ.สมุทรปราการ
2016/03/19   EP498538628TH      นัฐพล   จ.สมุทรปราการ
2016/03/18   EP498526094TH      จินตนา  พานทอง
2016/03/17   EP498508250TH      ณัฐพล  จ.สมุทรปราการ
2016/03/16   EP498507943TH      มรเฑียร   จ.ตรัง
2016/03/16   EP498507930TH      ชยพล จ.ระนอง
2016/03/15   EP498487722TH      มณเฑียร จ.ตรัง
2016/03/14   EP498481512TH      ภาคิน   จ.เลย
2016/03/10   EP588323112TH      ชินวัตร  จ.เลย
2016/03/09   EP588322032TH      บ.คัปป้า ชาและกาแฟ    กรุงเทพฯ
2016/03/09   EP588322046TH      P.M.C. Group   จ.สมุทรปราการ
2016/03/08   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย      บริษัท เค.วี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จก.  กทม.
2016/03/07   EP588299033TH      สมชาย  ลำปาง
2016/03/07   EP588299020TH      ทรรศนะ   จ.สงขลา
2016/03/04   EP588253955TH      เทพสุวรรณ  จ.ขอนแก่น
2016/03/02   EP588234810TH      จสอ.สิทธิ์ศักดิ์  จ.ประจวบคีรีขันธ์
2016/03/02   EP588234806TH      ธนาดล  จ.ชลบุรี
2016/03/01   EP588216878TH      วรกิจ   จ.สุรินทร์
2016/03/01   EP588216864TH      ธัชชัย  จ.ชลบุรี
2016/03/01   EP588216855TH      มงคลเทพ  จ.นนทบุรี
2016/02/27   EP506858864TH      เกียรติศักดิ์  จ.นครราชสีมา
2016/02/27   EP506858855TH      เกียรติศํกดิ์  จ.นครราชสีมา
2016/02/27   บ. พัสดุภัณฑ์ไทย     บ. เค.วี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กทม.
2016/02/27   EP588191059TH      มนัส  จ.สุโขทัย
2016/02/27   EP588204441TH      บ.ซัคเซสเซ็นเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก. จ.สมุทรปราการ
2016/02/26   EP588182131TH      สวง  จ.สมุทรปราการ
2016/02/26   EP588182128TH      ร้านลูกโหนดเทเลคอม  จ.สงขลา
2016/02/25   EP588185725TH      ปรเมศร์  จ.นครปฐม
2016/02/25   EP588185711TH      โกเมนทร์  จ.ปทุมธานี
2016/02/24   EP588165513TH      อดิศร  กทม.
2016/02/24   EP588165500TH      ธัญญภรณ์  จ.ชลบุรี
2016/02/24   EP588165495TH      มงคลเทพ  จ.นนทบุรี
2016/02/23   EP588151559TH      สมพร  จ.ปัตตานี
2016/02/21   EP506833672TH      บุญโฮม  จ.อุดรธานี
2016/02/20   EP586915069TH      เกียรติศักดิ์  จ.ตราด
2016/02/20   EP586915055TH      วัลยา จ.สมุทรสาคร 
2016/02/19   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย       สมพร  จ.ปัตตานี
2016/02/18   EP586915231TH       เอกรักษ์  จ.สุราษฎร์ธานี
2016/02/18   EP586915228TH       ร้านTEN Service  จ.นนทบุรี
2016/02/17   EP586907323TH       สุมิตร  จ.ตราด
2016/02/16   EP586894797TH       จรัล จ.สมุทรสาคร
2016/02/16   EP586892751TH       ปฏิพัทธ์  จ.ยะลา
2016/02/15   EP586878057TH       ชินกร จ.ชุมพร
2016/02/14   EP366703189TH       ปริญญา   จ.สมุทรปราการ
2016/02/13   EP586870115TH        อโยชา จ.อุตรดิตถ์
2016/02/13   EP586870107TH        ส.อ.นคร  จ.กาญจนบุรี
2016/02/12   EP586857454TH        มานพ จ.เชียงใหม่
2016/02/10   EP586813189TH        อนันตนารถ  จ,ชัยภูมิ
2016/02/10   EP586836370TH        ชัยนรินทร์  จ.ปทุมธานี
2016/02/10   EP586836366TH        รัตนะ จ.สระบุรี
2016/02/10   EP586836352TH        ณัฐชา   จ.อุบลราชธานี
2016/02/10   EP586836349TH         เพิ่มพงษ์   จ.สระบุรี
2016/02/04   EP586775392TH         สมบัติ  กทม.
2016/02/04   EP586779394TH         พีรเดช  จ.สมุทรสาคร
2016/02/03   EP586735645TH         ภานุวิชญ์  จ.นครศรีธรรมราช
2016/02/03   EP586735637TH         ปรัชญา จ.นครราชสีมา
2016/02/01   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย         วสิน  กรุงเทพฯ
2016/02/01   EP586739466TH         อุดม   โพนพิสัย
2016/02/01   EP586739452TH         บุญธัน จ.อุทัยธานี
2016/01/28   EP586701806TH         นัฐวิช     หาดใหญ่ จ.สงขลา
2016/01/26   EP425757619TH         นพรัตน์   ปะทิว  จ.ชุมพร
2016/01/25   EP425744310TH         นิกร อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
2016/01/20   EP425712246TH         โกสิน   อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี
2016/01/19   EP425696305TH         พงศกร ต.ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก
2016/01/18   EP425676305TH         บริษัทเพอร์เพคโฮมรีสอร์ท      บ้านอำเภอ
2016/01/14   EP425645935TH         ขนิษฐา   จ.ร้อยเอ็ด
2016/01/14   EP425642770TH         จีรศักดิ์  หาดใหญ่ จ.สงขลา
2016/01/14   EP425642766TH         ศักดิ์สิทธิ์  อ.บางกรวย จ.นครปฐม
2016/01/14   EP425642752TH         นิพนธ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
2016/01/12   EP425621823TH          สมพงษ์  จ.เลย
2016/01/11   EP425609646TH          วิโรจน์รัตน์  อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
2016/01/09   EP425589867TH          ทรงวิทย์ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
2016/01/08   EP425587985TH          อังคาร จ.ลพบุรี
2016/01/08   EP425587971TH          ธีระพล  สัตหีบ  จ.ชลบุรี
2016/01/08   EP425587968TH          โกศล จ.สงขลา
2016/01/07   EP425573938TH          อโยชา  จ.อุตรดิตถ์
2016/01/06   บริษัทพัสดุภัณฑ์ไทย     บริษัท เค.วี.เอส.   กรุงเทพฯ
2016/01/06   บริษัทพัสดุภัณฑ์ไทย     สุภาพร   จ.สมุทรปราการ
2016/01/06   EP366624251TH           ธนาตย์   จ.นครราชสีมา
2016/01/05   EP425543091TH           วีรชัย  อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
2016/01/05   EP425543105TH           ไพศาล   จ.อุดรธานี

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

รายงานการจัดส่ง2015

ก๊อป ( EXXXXXXXXXXTH ) แล้ว
คลิก (http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/)
หรือ (http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx)
แล้ว คลิกวางในกรอบป้อนหมายเลขสิ่งของ คลิกยอมรับ เพื่อดูเส้นทางการขนส่ง
**บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด 0-2360-7788
2015/12/29    EP425505575TH     ณัฎฐพล    จ.นครราชสีมา
2015/12/29    EP425505561TH     พวงทอง จ.ชุมพร
2015/12/27    EP365149605TH     วราธร   บางปู  จ.สมุทรปราการ
2015/12/25    EP425476587TH     อรรถพร จ.อุตรดิตถ์
2015/12/24    EP425474453TH     สมรส จ.สุรินทร์
2015/12/24    EP425474440TH     สนั่น จ.ตรัง
2015/12/24    EP425467951TH     แสงเดือน จ.กำแพงเพชร
2015/12/22    EP425434750TH     สนั่น จ.ตรัง
2015/12/21    EP425432609TH     มนัส  ลำนารายณ์  จ.ลพบุรี
2015/12/20    EP365059913TH     ชินวัตร อ.ด่านซ้าย จ.เลย
2015/12/19    EP425419094TH     ร้านประสูติรุ่งเรือง  อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
2015/12/17    EP425402006TH     ฉวีวรรณ  อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
2015/12/17    EP425401990TH     ฉวีวรรณ  อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
2015/12/15    EP257150918TH     จินตนา  จ.สมุทรสาคร
2015/12/14    EP255152831TH     วินัดดา  จ.ลพบุรี
2015/12/12    EP257115213TH     เทพธิดา ไขยา สุราษฎร์ธานี
2015/12/09    EP257080559TH     อภิฉัตร  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
2015/12/09    EP257080545TH     วาสนา  อ.ศรีสงครม จ.นครพนม
2015/12/08    EP257085560TH     ณัฐวพล  อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
2015/12/08    EP257085556TH     วราวุฒิ  จ.ลพบุรี
2015/12/08    EP257085542TH     วินัดดา  จ.ลพบุรี
2015/12/08    EP257080871TH     ธีรพงศ์  อ.กะรน จ.ภูเก็ต
2015/12/07    EP365088945TH     เกรติศักดิ์   อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี
2015/12/06    EP255170526TH     ศักดา ละหานทราย
2015/12/03    EP255219887TH     อนุรักษ์  จ.ชัยนาท
2015/12/02    EP257047796TH     จันสี  จ.หนองบัวลำภู
2015/12/02    EP257047782TH     พงศ์พัทธ์   จ.ลพบุรี
2015/12/01    บริษัท NTC              สุรสม ม.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
2015/11/30    EP257015201TH     นโมอิเล็กทรอนิกส์  จ.เลย
2015/11/29    EP255234408TH     เสน่ห์   อ่อนนุช กทม.
2015/11/27    EP257013381TH     ไผ่ชมพู   บางกอกน้อย กทม.
2015/11/25    EP256983393TH     ไพสานต์  จ.เพชรบูรณ์
2015/11/25    EP256976809TH     จินตนา  จ.สมุทรสาคร
2015/11/25    EP256976790TH     วาสนา  ศรีสงคราม จ.นครพนม
2015/11/25    EP256982543TH     พรเทพ  เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
2015/11/25    EP256982530TH     ร้านช่างหนึ่ง  เฉวง   จ.สุราษฎร์ธานี
2015/11/23    EP256968524TH     ปรากราณ    บัวใหญ๋ จ. นครราชสีมา
2015/11/23    EP256980176TH     ประภา  จ.สุราษฎร์ธานี
2015/11/19    EP256929715TH     ศรชัย  บ้านตาก   จ.ตาก
2015/11/18    EN909157163TH    ณัฐวุฒิ   จ.จันทบุรี
2015/11/17    EN901947183TH    วิชัย บางขุนเทียน  กทม.
2015/11/17    EN901947170TH    จินดา บางกอกน้อย  กทม.
2015/11/17    EN901947254TH    กฤษณะ  จตุจักร กทม.
2015/11/16    EN901944417TH    อรษา ธาตุพนม  จ.นครพนม
2015/11/14    EN002877175TH    อ.ปรากราน  บัวใหญ๋ จ.นครราชสีมา
2015/11/13    EN901918686TH    บุญธัน  จ.อุทัยธานี
2015/11/12    EN901904625TH    ศิลา   จ.พิษณุโลก
2015/11/10    EN901877831TH    ปราโมทย์   จ.นครราชสีมา
2015/11/09    บ.พัสดุภัณฑ์ไทย     นงนุช  จ.นครราชสีมา
2015/11/09    EN901881014TH    นกยูง  จ.สมุทรสาคร
2015/11/06    EN901859841TH    ภูวิศร์  ภาควิชาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กทม.
2015/11/05    EN901846701TH    นพพร  บ้านอำเภอ  จ.ชลบุรี
2015/11/04    EN901844816TH     ธีรวัฒน์    มาบตาพุด จ.ระยอง
2015/11/02    EN904220960TH     อโนชา  จ.อุตรดิตถ์
2015/11/02    EN904220956TH    ช่างหนึ่ง  จ.สุราษฎร์ธานี
2015/10/31    EN904207552TH    สมพร  จ.ปัตตานี 2015/10/30                                     ปราโมท หนองวัวซอ จ.นครราชสีมา
2015/10/29    EN904197532TH    กิตติภูมิ  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา
2015/10/26    EN904163468TH    ร้านช่างหนึ่ง  จ.สุราษฎร์ธานี
2015/10/26    EN904163454TH    สุรพงษ์   จ.อุบลราชธานี
2015/10/25    EP002763456TH     ฐิติภัทราพรรณ  จ.เชียงใหม่
2015/10/25    EP002799889TH     ประดิษฐ์ จ.อุดรธานี
2015/10/25    EP002763460TH     ร้านช่างหนึ่ง เกาะสมุย
2015/10/25    EP002763473TH     ร้านช่างหนึ่ง เกาะสมุย
2015/10/22    EN904143485TH    สุวิช  อ.ภูเรือ จ.เลย
2015/10/21    EN904139132TH    อิทธิพล  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
2015/10/20    EN904122035TH    ศิระ  จ.จันทบุรี
2015/10/19    EN905310159TH    บุญโฮม   จ.อุดรธานี
2015/10/19    EN905310145TH    จีรศักดิ์   จ.นครนายก
2015/10/19    EN905310131TH    วิภาดา   บางละมุง  จ.ชลบุรี
2015/10/16    EN905696823TH    อมรศักดิ์  จ.เชียงใหม่
2015/10/15    ED868580089TH    บล  จ.พระนครศรีอยุธยา
2015/10/14    ED868623907TH    บุญสม   พยัคฆภูมิพิสัย  จ.มหาสารคาม
2015/10/14    ED868623898TH    บุญสม   เชียงยืน จ.มหาสารคาม
2015/10/14    ED868623884TH    รัตนา    แม่เจดีย์   จ.เชียงราย
2015/10/13    บ.พัสดุภัณฑ์ไทย     เกศินี  จ.เชียงราย
2015/10/12    บ.พัสดุภัณฑ์ไทย     วรภัณฑ์อุตสาหกรรม จก.จ.พระนครศรีอยุธยา
2015/10/12    EN905262705TH    ภูวิทศร์    รองเมือง  กทม.
2015/10/11    EN904470021TH    พระบุญสนอง  จ.นครพนม
2015/10/10    EN527704143TH    ตัดเพชร  อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี
2015/10/08    บ.พัสดุภัณฑ์ไทย     อภิชาติ   จ. เชียงราย
2015/10/08    EN527694110TH    มนณัฐ   อ.สนามชัยเขต   จ.ฉะเชิงเทรา
2015/10/08    EN527687825TH    เชิดศักดิ์   จ.นนทบุรี
2015/10/06    EN527678531TH   วรรณกร  อ.ด่านมะขามเตี้ย  จ.กาญจนบุรี
2015/10/05    EN527656071TH   จุติเศรษฐ์     สำเหร่
2015/10/05    EN527656068TH   มงคลชัย     อ่าวอุดม   จ.ชลบุรี
2015/10/05    EN527656054TH   ภานุวัฒน์    ไร่ขิง
2015/10/05    EN527656045TH   สมนึก   อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
2015/10/03    EN527650737TH   ประยุทธ อ. เชียงยืน  จ.มหาสารคาม
2015/10/02    บ.พัสดุภัณฑ์ไทย    พวงทอง  จ.ชุมพร
2015/10/02    EN527627866TH   ธีระ  อ.ยางชุมน้อย  จ.ศรีสะเกษ
2015/09/28    EN527607977TH   สมัชชา   จ.สงขลา
2015/09/28    EN527607963TH   ธีรนัย   มาบตะพุด   จ.ระยอง
2015/09/26    EN508262859TH   สุรัตน์ ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์
2015/09/26    EN508262845TH   โชค   จ.สระบุรี
2015/09/26    EN508277805TH   ประทัศ   หาดใหญ่ จ.สงขลา
2015/09/24    EN891949015TH   อุทิศ   จตุจักร  กทม.
2015/09/23    EN508265033TH   จินตนา  จ.สมุทรสาคร
2015/09/22    EN508242925TH   ธวัชชัย   จ.สกลนคร
2015/09/18    EN508215108TH   ธีระ   เขตภาษีเจริญ กทม.
2015/09/18    EN508215099TH   เลิศชัย อ.บ้านหมอ  จ.สระบุรี
2015/09/16    EN508194093TH   ศิวะพงษ์   กทม.
2015/09/15    EN508188760TH   ปรเมศวร์   ไร่ขิง จ.นครปฐม
2015/09/15    EN508188756TH   ปรเมศวร์   ไร่ขิง จ.นครปฐม
2015/09/14    EN891908996TH   นรินท์  จ.นครราชสีมา
2015/09/10    EN856189785TH    นฤมล    จ.เชียงใหม่
2015/09/09    EN471930455TH    ร.ร. บ้านหนองตานา  นาขาว  จ.เลย
2015/09/09    EN471930447TH    บ.ทรัพย์ศิริโรจน์     แก่งคอย  จ.สระบุรี
2015/09/08    EN611240825TH    ชัยวัฒน์  จ.สุรินทร์
2015/09/08    EN611240811TH    ประกอบ  พุนหิน  จ.สุราษฎร์ธานี
2015/09/07    บ.นิ่มเอ็กเพรส          บ.34 เอ็นจิเนียริ่งเทคโนโลยี่  จ.เชียงใหม่
2015/09/07    EN611233081TH    อำนวย   หนองจอก กทม.
2015/09/04    EN611216300TH   ธณิดา  จ.ฉะเชิงเทรา
2015/09/04    EN611216295TH   ยุทธนา   ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี
2015/09/03    EN611199076TH   เมฆ   ต.บางวัว  จ.ฉะเชิงเทรา
2015/09/02    EN611184111TH    ธีระ    ภาษีเจริญ   กทม.
2015/09/02    EN611184108TH    เกื้อกูล   จ.อุตรดิตถ์
2015/09/02    EN611184099TH    เนตร   บางกอกน้อย  กทม.    
2015/08/31    EN611161654TH    พิชาภพ   ต.ท่าพล  จ.เพชรบูรณ์
2015/08/27    EN611149724TH    สุรินทร์   จ.อ่างทอง
2015/08/26    EN610390125TH    Kuppa  พระโขนง กทม.
2015/08/25    EN611127953TH     ธนสรร   อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี
2015/08/24    EN610339568TH    นันทนีย์ จ.เชียงใหม่
2015/08/24    EN610339554TH    เกริกฤิทธิ์  ปากพนัง   จ.นครศรีธรรมราช
2015/08/21    EN611101647TH    หจก.นิวพ้อยท์   บางใหญ่ จ.นนทบุรี
2015/08/21    EN611100575TH     Kuppa Tea  พระโขนง กทม.
2015/08/19    EN611075006TH     เมฆ  ต.บางวัว อ.บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา
2015/08/17    EN611069218TH     พิภพ  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
2015/08/17    EN611069204TH     ปภานิล   อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม
2015/08/13    EN611011204TH     นฤมล   ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2015/08/11    EN611012315TH     ธินวงศ์ จ.ประทุมธานี
2015/08/10    บ.พัสดุภัณฑ์ไทย      บ.เค.วี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จก.   กทม.
2015/08/10    EN610998582TH     บ.ทริปเปิ้ลอี เทรดดิ้ง  กทม.
2015/08/08    EN610170059TH     Kuppa   Bangkok
2015/08/08    EN610170076TH     นราเศรษฐ์   กทม.
2015/08/08    EN610170080TH     อำนวยโชค  จ.สงขลา
2015/08/08    EN610170062TH     ธารินี จ.นครศรีธรรมราช
2015/08/05    EN610956707TH     สุดารัตน์  จ.สมุทรสาคร
2015/08/05    EN610956698TH     ชัยวัฒน์  จ.นครปฐม
2015/08/04    EN610938836TH    บ.ซีตเซสเซ็นเตอร์ กทม.
2015/08/03    EN610913009TH     อัศวิน  กทม.
2015/08/03    EN610912992TH     ธนัญญา   กทม.
2015/08/03    EN610912989TH     พิชญา   จ.ปราจีนบุรี
2015/07/29    EN610863934TH     นรินทร์   กทม.
2015/07/29    EN610863925TH     สุภานัน   จ.สงขลา
2015/07/29    EN610863917TH     นฤมล  จ.เชียงใหม่
2015/07/28    EN610877920TH     สุรินทร์  จ.อ่างทอง
2015/07/28    EN610877916TH     เบ็ญจมาศ    จ.ปราจีนบุรี
2015/07/26    EN610188531TH     ไพสานต์  จ.เพชรบูรณ์
2015/07/25    EN610857063TH     ไพสานต์  จ.เพชรบูรณ์
2015/07/24    EN610856567TH     ถาวร   จ.สงขลา
2015/07/24    EN610848755TH    นเรศ   แม่วาง จ.เชียงใหม่
2015/07/23    บ.พัสดุุภัณฑ์ไทย     ร้านเหรียญทอง-วิทยุโทรทัศน์   จ.บุรีรัมย์
2015/07/23    EN610844325TH    ศราวุธ   จ.ขอนแก่น
2015/07/23    EN610844317TH    ร้านช่างหนึ่ง   จ.สุราษฎร์ธานี
2015/07/22    EN610832588TH    เกษณี   จ.นครราชสีมา
2015/07/22    EN610811835TH    สันติรักษ์ จ.ประจวบคัรีขันธ์
2015/07/22    ฺBH     รถตู้                       ธรรงธรรม  กรุงเทพฯ
2015/07/21    บ.นิ่มเอ็กซ์เพรส        บันเทิง จ.ภูเก็ต
2015/07/20    EN610804984TH     ตุลา   จ.ลำปาง
2015/07/17    EN610789037TH     ปิยะณัฐ   จ.ชลบุรี
2015/07/16    บ.พัสดุภัณฑ์ไทย      บ.เค.วี.เอส.     กรุงเทพฯ
2015/07/16    บ.นิ่มเอ็กซ์เพรส        พรพรต  จ.เชียงใหม่
2015/07/16    EN610786472TH     กิจสฤษฎ์ชัย จ.สระบุรี
2015/07/14    EN610762670TH     จักรวี  จ.เชียงใหม่
2015/07/14    EN610762666TH     สมชาย จ.กำแพงเพชร
2015/07/10    EN377463192TH     ประหยัด   กทม,
2015/07/08    EN377441095TH     สมบัติ    จ.เลย
2015/07/07    EN377428363TH     ธีระพงษ์   จ.เชียงใหม่
2015/07/07    EN377428350TH     บรรเจิด    จ.อุบลราชธานี
2015/07/06    EN377411155TH     สุพิชญนนัทน์   กทม.
2015/07/06    EN377411147TH     บ.เจทีพี    จ.นครราชสีมา
2015/07/04    EN377407505TH     วัฒน์   กทม.
2015/07/03    EN377384336TH     จิรายุ   ลำปาง
2015/07/03    EN377384340TH     สุรเชษฐ์   ลพบุรี
2015/07/02    EN377392567TH      ทรงวุฒิ   จ.สมุทรสาคร
2015/07/02    EN377392553TH      ธีรวีร์    กทม.
2015/07/02    EN377392540TH     อ.อนันตศักดิ์   จ.ปทุมธานี
2015/06/30    EN377377216TH     จสอ.กฤษดา    จ.นครปฐม
2015/06/29    EN377367196TH     ภัทระ  จ.อุตรดิตถ์
2015/06/27    EN153651774TH     ชัชวาลย์   จ.ปทุมธานี
2015/06/26    EN377350519TH     ธีระพล  จ.นนทบุรี
2015/06/26    EN377350505TH     ภัทรภร   กทม.
2015/06/25    ENT377345227H     ร้านเซกาโฟโต้ จ.บึงกาฬ
2015/06/24    EN377315477TH    พิเชษฐพงศ์   กทม.
2015/06/23    EN377312498TH     ธีรวีร์   กทม.
2015/06/22    EN377306872TH     จินตนา  จ.สมุทรสาคร
2015/06/22    EN377306869TH     สมพร   จ.ปัตตานี
2015/06/21    EN153550047TH     อนุชิต  จ.อุบลราชธานี
2015/06/15    EN377249645TH     สิงสมุทร  จ.ชลบุรี
2015/06/15    EN377249631TH     วิเชียร  จ.ชุมพร
2015/06/12    EN370997011TH     วัดศรีพุทธโคดม   จ.อุตรดิตถ์
2015/06/11    EN370995069TH     ไพสานต์   จ.เพชรบุรณ์
2015/06/11    EN370995055TH     ณัฐวุฒิ   จ.อุตรดิตถ์
2015/06/10    EN370987986TH     เพรชนภา   จ.กาญจนบุรี
2015/06/09    EN370973050TH     คุณวัฒน์   กทม.
2015/06/08    EN370955949TH     ทวิช  จ.ชุมพร
2015/06/06    EN370940462TH     พุฒิพงศ์   จ.สกลนคร
2015/06/06    EN370940459TH     จันทร์เพ็ญ   จ. นครศรีธรรมราช
2015/06/06    EN153439216TH     เยารัตน์   จ.ลำปาง
2015/06/05    EN370942260TH     ปรีชา   จ. สมุทรปราการ
2015/06/04    EN370930805TH     บริษัท ฟอร์ช ออโต้กรุ๊ป   จ.เชียงใหม่
2015/06/03    EN370918623TH     เฉลิม      กทม.
2015/06/03    EN370918610TH     อดิสรณ์   จ.ชลบุรี
2015/06/02    EN370910341TH     เกศินี   จ.เชียงราย
2015/05/30    EN370886996TH     พวงทอง   จ.ชุมพร
2015/05/29    EN370890390TH     สันติสุข   จ.นครปฐม
2015/05/29    EN370890386TH     Kuppa Tea &Coffee    กทม.
2015/05/29    EN370890341TH     ยุทธนา   กทม.
2015/05/29    EN370890338TH     ยุทธพงศ์   จ.สมุทรสาคร
2015/05/28    EN371121606TH     บรรเจิด  จ.อุบลราชธานี
2015/05/27    EN371108763TH     พีรพล   กทม.
2015/05/27    EN371098669TH     สิทธิวัชช์   จ.ระยอง
2015/05/26    EN371092670TH     สมพร     จ.พิษณุโลก
2015/05/25    EN153496862TH     สุรพงศ์   จ.แพร่ 
2015/05/22    EN371074509TH     ธนกฤต   จ.เพชรบูรณ์
2015/05/22    EN371074490TH     สมศักดิ์    จ. ชัยภูมิ
2015/05/21    EN371067349TH     อารีย์     จ.ชลบุรี
2015/05/21    EN371067352TH     ภาสกร   จ.สกลนคร
2015/05/19    EN371018201TH     ศรีธง   จ.สมุทรสาคร
2015/05/15    EN318069130TH     ปฐมพร   จ.สระแก้ว
2015/05/14    EN318067672TH     สุรสิทธิ์   จ.ชลบุรี
2015/05/13    EL882303435TH     ศุภฤกษ์    จ. นครราชสีมา
2015/05/13    EL882303427TH     ทิพวรรณ   จ. ปทุมธานี
2015/05/11    EN318037790TH    ร้านแม่ปู   จ.สุราษฎร์ธานี
2015/05/11    EN318037786TH    สัมฤทธิ์   กทม.
2015/05/11    EN318037772TH    อนิรุทธิ์   จ.มหาสารคาม
2015/05/07    EN318010063TH    พรสวรรค์   จ.พิษณุโลก
2015/05/07    EN318010050TH    อภิชาติ   จ.นครราชสีมา
2015/05/05   NTC  เล่มที่ 151 เลขที่ 07519    จิราวัฒน์   จ.นครราชสีมา
2015/04/28   EL949450061TH     ยุทธนา   จ.สุรินทร์
2015/04/28   EL949450058TH     ทวิช     จ.ชุมพร
2015/04/28   EL949450044TH     วสันต์  จ.ปทุมธานี
2015/04/27   NTC  เล่มที่148 เลขที่ 07387 โทร.ติดต่อntc  042-743192           ปัทมา  จ.สกลนคร
2015/04/27   EL949431513TH     รัฐพงศ์   จ.นครศรีธรรมราช
2015/04/25   EN089857123TH    โกมุท    กรุงเทพฯ
2015/04/22   EN089944468TH    วิเชียร   จ.ชุมพร
2015/04/22   EN089944454TH    ธนัชพงศ์   จ.สุพรรณบุรี
2015/04/21   EN089939635TH   วิทวัส    นครศรีธรรมราช
2015/04/20   EN089912814TH    คงสวัสดิ์   จ.เพชรบุรี
2015/04/20   EN089912805TH    พระธีรพันธ์    จ.ศรีสะเกษ
2015/04/20   EN089912791TH    ณรงค์ชัย    กรุงเทพฯ
2015/04/09   EN089879185TH    สุระพันธ์    จ.อุดรธานี
2015/04/08   EN089876670TH    หจก.เอ.เอ็น.เจ          กรุงเทพฯ
2015/04/08   EN089876666TH    บ.เค.วี.เอส.เอ็นจิเนียริง จก.      กรุงเทพฯ
2015/04/08   EN089876595TH    สาคร  จ.เชียงใหม่
2015/04/08   EN089876581TH    สุทธิพจน์   จ.เชียงใหม่
2015/04/07   EN089844558TH    ณรงศ์ชัย   กรุงเทพฯ
2015/04/04   EN728315105TH     คมสัน   จ.นครศรีธรรมราช
2015/04/03   ส่งบ.พัสดุภัณฑ์ไทย   บ.เค.วี. เอสเอ็นจิเนียริ่ง จก.(คุณเหน่ง)  กทม.
2015/04/03   EN089833422TH     เทิดศักดิ์       กรุงเทพฯ
2015/04/03   EN089833419TH     อชิระ   จ.ปทุมธานี
2015/04/01   EN089797552TH     ชญาดา   จ.พระนครศรีอยุธยา
2015/04/01   EN089797549TH     สถชาติ    จ.ตรัง
2015/04/01   EN089797654TH     วาสนา   จ.ขอนแก่น
2015/03/24   EN089740677TH     คมสัน   จ.นครศรีธรรมราช
2015/03/24   EN089740297TH     จงภพ    จ.เชียงใหม่
2015/03/24   EN089740456TH     นิพล  จ.น่าน
2015/03/24   EN089740663TH     บรรจง   จ.สงขลา 
2015/03/23   EL089727931TH      ชยาดา   จ. พระนครศรีอยุธยา
2015/03/20   EN089723719TH     ทวิช   จ.ชุมพร
2015/03/19   EL949202780TH      บ้วยเฮ็ง    จ.นนทบุรี
2015/03/19   EL949202793TH      อรรถพล    จ.เชียงราย
2015/03/18   EL962648735TH      อารีย์   จ.ชลบุรี
2015/03/18   EL962648727TH      สงคราม   จ.กาญจนบุรี
2015/03/17   EL949229589TH      บ๊วยเฮ็ง   จ.นนทบุรี
2015/03/17   EL949229575TH      ชูชัย    กรุงเทพฯ
2015/03/16   ส่งภัสดุภัณฑ์ไทย     จิรภัทร     บมจ.อสมท.  กรุงเทพฯ
2015/03/16   EL962632007TH      ภัทรชัย  จ.สุรินทร์
2015/03/13   EL962618583TH      สุพรรณ   จ.กำแพงเพชร
2015/03/10   EL962590426TH      บุญชู   จ.สมุทรปราการ
2015/03/10   EL962590412TH      บุญยืน  จ.ขอนแก่น
2015/03/07   EL962572325TH      บุญชู   จ.สมุทรปราการ
2015/03/06   EL949147315TH      วิเชียร   จ.ชุมพร
2015/03/05   EL962558876TH      ณัฐพล  กทม.
2015/03/05   FB377672289TH     จิรศักดิ์   กทม.
2015/03/05   FB377672275TH     เกียรติศักดิ์    จ.พะเยา
2015/03/05   FB377672261TH     ปฐมพร   จ.สงขลา
2015/03/03   EL962540464TH     พระครูสิริธรรมานุกร   จ.บึงกาฬ
2015/03/02   EL949173010TH     สืบพงษ์    จ.นครราชสีมา
2015/02/28   EL962512914TH     มงคล  อ้อมใหญ่
2015//2/27   EL962516669TH     กิตติศักดิ์   จ.เชียงใหม่
2015/02/27   EL962516655TH     พรพิพัฒน์  จ.สระแก้ว
2015/02/26   EL962501338TH     บุญชู  จ.สมุทรปราการ
2015/02/26   EL962501324TH     กิตติศักดิ์  จ.เชียงใหม่
2015/02/25   EL962495218TH     มัสยา   จ.นนทบุรี
2015/02/24   EN728176664TH    วิเชียร  จ.ชุมพร
2015/02/24   EN728176655TH    ทศพล  จ.อุดรธานี
2015/02/24   EN728176647TH    พรหมวัตร   จ.เชียงใหม่
2015/02/23   EL962463895TH     ธนวัฒน์   จ.สมุทรปราการ
2015/02/23   EL962463881TH      เกียรติศักดิ์   จ.พะเยา
2015/02/23   EL962463878TH      สืบพงษ์   จ.นครราชสีมา
2015/02/20   EL962443445TH      ธนิต  จ.สระแก้ว
2015/02/18   EN728081082TH     สมพร  จ.ปัตตานี
2015/02/17   EL879754925TH      กิตติมา จ.ขอนแก่น
2015/02/16   EL882759945TH      ยอดยิ่ง   จ.นครราชสีมา
2015/02/16   EL882759931TH      ธัลวัลย์   จ. สมุทรปราการ
2015/02/12   EL882874027TH      วิเชียร   จ.ชุมพร
2015/02/09   EL882841117TH      ธัชชัย  จ.ปทุมธานี
2015/02/09   EN728117670TH     อลงกต  จ.ร้อยเอ็ด
2015/02/06   ขนส่งNTC                ว.พัฒธนาชัย  จ.ชลบุรี
2015/02/06   EL882825865TH      วันเพ็ญ   จ.สุโขทัย
2015/02/06   EL882825851TH      ฉัตรชัย    จ.กาฬสินธุ์
2015/02/05   EL882806720TH      วีรยุทธ จ.เชียงใหม่
2015/02/02   PB300311938TH      จิรเดช  กรุงเทพฯ
2015/02/02   PB310311924TH      ชัยวัฒน์   จ.นครสวรรค์
2015/01/31   ขนส่งNTC                ร้านดิจิตอล คอมพิวเตอร์  จ.น่าน
2015/01/30   EL882756609TH      ธัลวัลย์  จ.สมุทรปราการ
2015/01/29   EL882744424TH      ชยพล จ.บึงกาฬ
2015/01/28   EL882738962TH      นิติธร   จ.เชียงใหม่
2015/01/26   EL882729427TH      วชิรญาณ์   จ.สระแก้ว
2015/01/23   พัสดุภัณฑ์ไทย          ยุพิน จ.กาญจนบุรี 
2015/01/17   เลขที่บิล 3901886    บุญญพัฒน์  จ.นครศรีธรรมราช  ขนส่งนิ่มซี่เส็ง เบอร์โทร.ติดต่อ                                                                077-269194 รถ DSD                                               
2015/01/16   EL882654905TH      ไชยา  จ.นครราชสีมา
2015/01/14   EL882629327TH      ธนชัย   จ.หนองบัวลำภู
2015/01/14   EL882629021TH      ธนชัย   จ.หนองบัวลำภู
2015/01/13   EL882604342TH      นพดล  จ.นครปฐม
2015/01/13   EL882604339TH      อลงกรณ์  จ.สมุทรปราการ
2015/01/08   EL882550763TH      คมสันต์  จ.นครศรีธรรมราช
2015/01/06   EL882552605TH      อนุพนธ์ จ. ชัยนาท
2015/01/05   PB377641264TH      ชัย  จ.เชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

การจัดส่ง ปี2014

ก๊อป ( EXXXXXXXXXXTH ) แล้ว
คลิก (http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/)
หรือ (http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx)
แล้ว คลิกวางในกรอบป้อนหมายเลขสิ่งของ คลิกยอมรับ เพื่อดูเส้นทางการขนส่ง
2014/12/19   EN731295508TH      วรเชษฐ์  จ.ยะลา
2014/12/18   EN731296313TH      ภัทรพงศ์   จ.ชลบุรี
2014/12/09   EN731211233TH      ปิยรัตน์   กรุงเทพฯ
2014/12/09   EN731211220TH      ปิยรัตน์   กรุงเทพฯ
2014/12/08   PB328999276TH       วีณา    กรุงเทพฯ
2014/12/08   EL731210374TH       เจษฎากร    จ.นครศรีธรรมราช
2014/12/04   EL711394149TH       พยุง  จ.สมุทรปราการ
2014/12/04   EL663598207TH       ศรีอุษา  จ.ฉะเชิงเทรา
2014/12/02   EL711379901TH       บุญรักษ์   จ.สระบุรี
2014/12/02   EL711379892TH       ภัทรพงศ์  จ.ชลบุรี
2014/12/02   EL711379889TH       สุรศักดิ์   จ.ศรีษะเกษ 
2014/11/27   EL711350620TH       นลธวัช    กรุงเทพฯ
2014/11/27   EL711350616TH       เฉลิมขวัญ   จ.สงขลา
2014/11/26  บริษัทพัสดุภัณฑ์ไทย  เกษม    กรุงเทพฯ(ถึงวันศุกร์ค่ะ) 
2014/11/25  EL711332192TH        ปิยรัตน์  ร.พ.จุฬาลงกรณ์  กทม.
2014/11/25  EL711332189TH        ปิยรัตน์  ร.พ.จุฬาลงกรณ์   กทม.
2014/11/24  EL711323142TH        รัชพล  จ.น่าน
2014/11/24  EL711323139TH        รัชพล   จ.น่าน
2014/11/21  EL711298831TH        ดนัย   จ.พังงา
2014/11/19  EL711289494TH        ชนะพล    จ.พิษณุโลก
2014/11/19  EL711289503TH        วรพล   จ.พิจิตร
2014/11/18  บริษัทพัสดุภัณฑ์ไทย   ธีรวิทย์    กรุงเทพฯ
2014/11/18   EL711282482TH      นัฐพล  จ.นครราชสีมา
2014/11/17   EL711272542TH      วชิระ  จ.เชียงใหม่
2014/11/15   EL711211407TH       ภานุวัฒน์   จ.น่าน
2014/11/15   EL711211415TH       รัชพล จ.น่าน
2014/11/14   EL711261200TH       บ.ฟอร์ซ ออโต้กรุ๊ป   จ.เชียงใหม่
2014/11/12   EL711253659TH       รมิตา   จ.ยโสธร
2014/11/10   EL711230511TH       ครินทร์  จ.กระบรี่
2014/11/07   EL711213487TH        พิเจตน์  จ.ชลบุรี
2014/11/03   ขนส่งนิ่มซี่เส็ง            ชัยพงศ์    จ.นครราชสีมา
2014/11/03   EL472142928TH       ธรรรมสิงห์   จ. สุราษฎร์ธานี
2014/11/03   EL472142914TH       ประเสริฐ     จ. สุพรรณบุรี
2014/10/30   NTC                           ประสิทธิ์    จ.นครราชสีมา
ให้ไปติดต่อรับที่ NTCนครราชสีมา ถ้าไม่ไปรับ คิดค่าฝากของกิโลลั3บาทต่อวัน 
ประมาณ42บาทต่อวัน ไม่เกิน7วันนับแต่วันที่ส่ง 
ครบ7วันทางNTCตีสินค้ากลับ NTCคิดค่าส่งกลับ+ค่าฝากของ7วัน 
2014/10/30   EL711165163TH        เที่ยง  จ.อ่างทอง
2014/10/30   EL711165150TH        นิรุตติ    จ.กาญจนบุรี
2014/10/28   EL670332258TH        วรวิทย์   กทม.
2014/10/25   ขนส่งนิ่มซี่เส็ง             พระอาจารย์มหา   จ.อุดรธานี
2014/10/25   PB377602518TH       วีณา   กทม.
2014/10/22   EL641809730TH       รจิตา  กทม.
2014/10/18   ขนส่งนิ่มซี่เส็ง            ประสิทธิ์  จ.นครนายก
2014/10/18   ขนส่งนิ่มซี่เส็ง            พวงทอง    จ.ชุมพร
2014/10/13   EL670233312TH       บงกช   กรุงเทพฯ
2014/10/08   EL472737595TH       บริษัท.สยามเซมเพอร์เมด จำกัด  จ.สุราษฎร์ธานี
2014/10/07   EL670201822TH       ศิริศักดิ์    จ.นครศรีธรรมราช
2014/10/07   EL670201819TH       อดิเทพ   จ.ตาก
2014/10/03   EL670176283TH       ณัฐสิทธ์   จ.ลำปาง
2014/10/06                                     สุพร    จ.ระนอง
2014/09/29   EL637383171TH      ประทีบ  จ.ฉะเชิงเทรา
2014/09/25   ส่งแล้ว                        คธาวุฒิ   ระยอง
2014/09/25   EL472613817TH      นนท์พงษ์   จ.ระนอง
2014/09/23   EL637370345TH      ศศิธร  จ.สกลนคร
2014/09/22   EL637330580TH      อนุวัฒน์   จ.อยุุธยา
2014/09/19   EL637330341TH      ถาวร  จ.บุรีรัมย์
2014/09/18   EL637314131TH      ธีรวัฒน์  จ.ปทุมธานี
2014/09/17   บ.นิ่มซี่เส็ง เล่มที่ 18601 เลขที่ B930049   ชาญศักดิ์   จ.กาญจนบุรี
2014/09/12   EL472628635TH      พิมพ์กานต์  จ.ชลบุรี
2014/09/12   EL472628621TH      ทรงศิลป์   จ.พิจิตร
2014/09/12   บ.นิ่มซี่เส็ง เล่มที่07014 เลขที่ B 350676  คุณลำเนา   จ.เชียงราย
2014/09/12   EL637275129TH     ณัฐเกียรติ  จ.นครศรีธรรมราช
2014/09/06   EL637240411TH     ชนินทร์  จ.สมุทรสาคร
2014/09/05   EL637218492TH      สิทธิ์  จ.สกลนคร
2014/09/05   EL637218427TH      สมพร   จ.ปัตตานี
2014/09/04   EL637202563TH      ชนินทร์  จ.สมุทรสาคร
2014/09/03   บ.พัสดภัณฑ์ไทยจำกัด รหัส cti01 เลขที่4004             บันเทิง จ.ภูเก็ต
2014/09/02   บ.พัสดุภัณฑ์ไทยจำกัด  รหัส cti01 เลขที3991            นิพัท จ.สตูล
2014/09/02   EL333415936TH     สุรศักดิ์  จ.นครราชสีมา
2014/09/02   EL100279565TH     ชัย  จ.เชียงราย
2014/09/01   แจ้งโอนเงิน ธนานัติออนไลน์ คืน พรพรต  จ.เชียงใหม่
2014/09/01   EL472173015TH     ประสาน  จ.ชลบุรี
2014/08/30   EL349628148TH     ไพศาล จ.จันทบุรี
2014/08/30   EL472146139TH     กิตติพงษ์  จ.กระบี่
2014/08/29   EL100261692TH     ศิริเศรฐ  จ.เชียงราย
2014/08/27   EL100260604TH     บรรพต จ.สระบุรี
2014/08/26   EL472753624TH     สามารถ จ.ประจวบคีรีขีนธ์
2014/08/25   EL100206696TH     สมชาย   จ.กำแพงเพชร
2014/08/22   EL100228100TH     ว่าที่ ร.ต. วิทยา  จ.สระบุรี
2014/08/21   ส่งพัสดุภัณฑ์ไทย    รหัสcti 01 เลขที่ 3917   ของคุณชัย  จ.เชียงราย
2014/08/20   EL473059060TH     บรรจง  จ.พะเยา
2014/08/19   ส่งพัสดุภัณฑ์ไทย     รหัส cti01 เลขที่ 3885  ของคุณ  ทิวาพร    กรุงเทพฯ
2014/08/15   ส่งพัสดุภัฑ์ไทย        ศรายุทธ  จ.สมุทรปราการ
2014/08/07   EL300191935TH     เสนห์ จ.ระยอง
2014/08/06   EL080957549TH     สมชาย  กำแพงเพชร
2014/08/05   EL329459167TH     วาสนา  จ.ชลบุรี
2014/08/05   EL329459153TH     ประทีป  จ.แพร่
2014/08/04   EL300162749TH     กมล  กรุงเทพฯ
2014/07/29   EL300114160TH     เกษกนก  กรุงเทพฯ
2014/07/28   EL300129969TH     สามารถ  จ.ประจวบคีรีขันธุ์
2014/07/25   EL300103895TH     หน่อแก้ว  จ.สุโขทัย
2014/07/23   EL300105401TH     สมคิด   จ.กำแพงเพชร
2014/07/21   EL300075404TH     สมชาย  จ.กำแพงเพชร
2014/07/21   EL300075418TH     ปิยพงษ์  กรุงเทพฯ
2014/07/19   EL300088425TH     วีณา    กรุงเทพฯ
2014/07/18   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย     สุพร    จ.ระนอง
2014/07/16   EL300072513TH     กิตติชัย  จ.สกลนคร
2014/07/15   บ.พัสดุภัณฑ์ไทย     สุพร  จ.ระนอง
2014/07/15   EL300040325TH     อภิวิชย์  จ.นราธิวาส
2014/07/10   EL300040025TH     เอส เอ็น พี  จ.นครราชสีมา
2014/17/09   EL300024305TH     อนุพงศ์  จ.ภูเก็ต
2014/07/08   บริษัทพัสดุภัณฑ์ไทย รหัสCTI01 เลขที่ 3691 โทร. 0-2360-7788  วีนา  กรุงเทพฯ
2014/07/08   EL300010244TH     วาสนา   จ.ชลบุรี
2014/07/08   EL300010235TH     โสภา  จ.มหาสารคาม
2014/07/02   EL143973911TH     เกียรติ    กรุุงเทพฯ
2014/06/20   EL143884955TH     ศิริเศรษฐ   จ.เชียงราย
2014/06/20   EL143884947TH     ฌาลินินทร์  จ.นครศรีธรรมราช
2014/06/18   EL143869905TH     มติ  ดำเนินสะดวก
2014/06/14   EL143835915TH     ธนาเดช  กรุงเทพฯ
2014/06/07   EL080996732TH     อุทิศ  กรุงเทพฯ
2014/06/03   EL080963120TH     ศักดิ์   กรุงเทพฯ
2014/05/29   EL080915549TH     กิรติกร  จ.นครราชสีมา
2014/05/29   EL080935526TH     จีรศักดิฺ   กรุงเทพฯ
2014/05/23   EL080904943TH     ธนาเดช  กรุงเทพฯ
2014/05/21   EL080883744TH     ระเบียบ  จ.หนองคาย
2014/05/21   EL080883735TH     ธวัชชัย  จ.นนทบุรี
2014/05/20   ส่งทาง บริษัทพัสดุภัณฑ์ไทยจำกัด รหัสสนง.cti01 เลชที่ 3463       คุณ สุพร  จ.ระนอง
2014/05/19   EL080805530TH    ประกอบ  จ.พัทลุง
2014/05/16   EL080862735TH    ปิยพงษ์  จ.สุพรรณบุรี
2014/25/16   EL080869606TH    ทวิช  จ.อุตรดิตถ์
2014/05/16   EL080869597TH    วรวิทย์  จ.พิจิตร
2014/05/16   EL080869593TH    ภานุวัฒน์  กรุงเทพฯ
2014/05/15   EL080861236TH    เสน่ห์  กรุงเทพฯ
2014/05/14   EL080838294TH    วิเชียร จ.หนองคาย
2014/05/11   EL067386396TH    สาขา จันทบุรี
2014/05/10   EL080825344TH    วินัย  สมุทรปราการ 
2014/05/10   EL080825335TH    เสาวลักษณ์ หลังสวน
2014/05/07   ส่งทาง บริษัทพัสดุภัณฑ์ไทย เลขที่เอกสาร 3407     ศิริพงษ์   กรุงเทพฯ
2014/04/30   EL064346747TH    เสาวลักษณ์  จ.ชุมพร
2014/04/30   EL064346733TH    ไพสานต์  จ.เพชรบูรณ์
2014/04/26   EL032660659TH    ศรีพิทักษ์  จ.น่าน
2014/04/24   EL064328099TH    ธวัชชัย  จ. นนทบุรี
2014/04/24   EL064328085TH    วิเชียร  จ.หนองคาย
2014/04/23   EL064314673TH    ไพสานต์  จ.เพชรบูรณ์
2014/04/23   EL064314660TH    โชค   จ.สระบุรี
2014/04/21   EL064300626TH    ศิริพงษ์ ตลิ่งขัน
2014/04/18   EK912094628TH    วิเชียร สีแตง จ.หนองคาย
2014/04/11   EK912055598TH    คุณภานุพงศ์  จ.กระบี่
2014/04/10   EK912067239TH    คุณเมธัส  จ.นนทบุรี
2014/04/10   EK912067225TH    คุณสุพร  จ.ระนอง
2014/04/09   EK912043609TH    คุณมนู   จ.ระยอง
2014/04/08   EK912039706TH    คุณวโรรส  จ.ชลบุรี
2014/04/08   EK912039697TH    คุณกิติพล   จ. ชลบุรี 
2014/04/04   EK912037197TH    คุณไพสานต์   จ.เพชรบูรณ์
2014/03/31   EK912004698TH    คุณมานพ    จ.ปัตตานี
2014/03/31   EK912004684TH    คุณมานพ    จ.ปัตตานี
2014/03/29   EK471702674TH    คุณปัทมา   จ.สกลนคร
2014/03/27   EK471705208TH    คูณเอกชัย    จ.นราธิวาส
2014/03/22   EK908998159TH    คุณณัฐพลชัย   จ.สมุทรปราการ
2014/03/20   EK908988465TH    คุณปัทมา  จ.สกลนคร
2014/03/13   EK908956180TH    คุณเสน่ห์   จ.ระยอง
2014/03/12   EK908938795TH    คุณจันทรารัตน์  จ.นครราชสีมา
2014/03/12   EK908938787TH    คุณสยุมพร   จ.เพชรบุรี
2014/03/11   EK908949215TH    คุณศรีพิทักษ์     จ.น่าน
2014/03/11   EK908949201TH    พระสัตยา   จ.อุบลราชธานี
2014/03/08   EK908926231TH    คุณอุกฤษฎ์   จ.นครสวรรค์
2014/03/08   EK908926228TH    คุณธีรศักดิ์  จ.นนทบุรี
2014/03/08   EK908926214TH    คุณจุลพันธ์  จ.สมุทรปราการ
2014/03/05   EK836180270TH    คุณอินชัย  จ.เชียงใหม่
2014/03/05   EK836180266TH    คุณธนากร  จ.นครปฐม
2014/03/05   EK836180252TH    คุณภานุพงษ์  จ.กำแพงเพชร
2014/03/05   EK836180249TH    คุณศรีพิทักษ์   จ.น่าน
2014/03/04   EK908885642TH    คุณรุ่งรวี    จ.นครปฐม
2014/03/01   EK908871405TH    คุณศรีพิทักษ์     จ.น่าน
2014/03/01   EK908871396TH    คุณประภัศร์พงษ์       จ.พังงา
2014/02/28   EK908877575TH    คุณชัยชนะ   กรุงเทพฯ
2014/02/28   EK908877561TH    คุณไผ่ชมพู     กรุงเทพฯ
2014/02/22   EK908811463TH    ทันตแพทย์โมฮัล   จ.อุบลราชธานี
2014/02/21   EK908817510TH    คุณประสาน  จ.สมุทรปราการ
2014/02/21   EK908817506TH    คุณรุ่งรวี   จ.นครปฐม
2014/02/21   EK908810026TH    ถุงทองพลาสติก  จ.พังงา
2014/02/20   EK908816528TH    คุณวิทวัส    จ.นนทบุรี
2014/02/20   EK908816514TH    คุณเกรียงศักดิ์     กรุงเทพฯ
2014/02/20   EK908816505TH    คุณบอม  กรุงเทพฯ
2014/02/20   EK908809368TH    คุณอธิวัฒน์  จ.ศรีสะเกษ
2014/02/18   EK836140205TH    คุณชยกร   จ.พระนครศรีอยุธยา
2014/02/13   EK772981806TH    ปิยะเกียนติ       อุ้มผาง    จ.ตาก
2014/02/12   EK772978373TH    ดร.อาทิตย์   จ.มหาสารคาม
2014/02/12   EK772978360TH    คุณสมพงษ์       จ.ระยอง
2014/02/11   EK836130579TH    ช่างเสก  จ.ตราด
2014/02/11   EK836130565TH    คุณวิชัย   กรุงเทพฯ
2014/02/10   EK775657660TH    คุณประกายฟ้า    จ.กำแพงเพชร
2014/02/07   EK772943887TH    คุณศรายุทธ  จ.มหาสารคาม
2014/02/05   EK772939145TH    คุณยศวรรณ  จ.สงขลา
2014/02.04   EK772937802TH    คุณวิเชียร   จ.หนองคาย
2014/01/30   EK772920016TH    สุเมธ  เหนือคลอง
2014/01/30   EK772920020TH    คุณประกายฟ้า  กำแพงเพชร
2014/01/29   EK775505580TH    คุณนาตยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 
2014/01/27   ส่งสินค้า บริษัทพัสดุภัฑ์ไทยจำกัด รหัสสนง.CTI01 เลขที่2989 คุณอำพร บางพลัด
2014/01/27   EK772875422TH    คุณณัฐนันท์     จ.ระยอง
2014/01/27   EK772875419TH    พระครูปลัดศุภชัย   กรุงเทพฯ
2014/01/25   EK775699951TH    คุณกิตติรัฐ  จ.เชียงใหม่
2014/01/24   EK772886059TH   ว่าที่ ร.ต.   สงขลา
2014/01/24   EK772886045TH   คุณนุกูล   กำแพงเพชร
2014/01/21   EK772861600TH   คุณกิตติกร  จ.น่าน
2014/01/20   EK772869489TH   คุณสมเกียรติ  จ.ขอนแก่น
2014/01/17   EK772798080TH   คุณนาวา  จ.นครสวรรค์
2014/01/17   EK772798076TH   คุณประกายฟ้า  จ.กำแพงเพชร
2014/01/16   EK452967648TH   คุณสุนิสา    จ.สงขลา
2014/01/15   EK772797504TH   เกษม  พระนครศรีอยุธยา
2014/01/13   EK772811078TH   ผ่านศึก   ลำภูรา จ.ตรัง
2014/01/11   ส่งNTC เล่มที่279   เลขที่ 13937  คุณศิริรักษ์  จ.เชียงใหม่
2014/01/09   EK772816923TH   คุณธานี  จ. สุราษฎร์ธานี
2014/01/08   EK772801708TH   คุณทวีทรัพย์  จ.นครปฐม
2014/01/06   ส่งNTC เล่มที่279    เลขที่ 13919 คุณครูยุวภา  จ. ชลบุรี